SAINT-GOBAIN PAM
(PONT-A-MOUSSON)

АКО ДЪРЖИТЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ОТ ПОКРИВА
ДО УЛИЧНИЯ КАНАЛ И ВСИЧКО ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК!

Производството на чугунени тръби започва от далечната 1866 год. и от тогава до днес марката PAM-GLOBAL® е знак за стоки от най-висше качество. SAINT-GOBAIN PAM произвежда тръби и фасонни части от чугун, съединения и аксесоари за тях по стандарт EN 877 за битови, отточни, напорни и безнапорни системи. Продукцията на завода обслужва цялостното отвеждане на водите от покрива до уличния канал на отработени, канални и дъждовни води от жилищни и административни сгради, хотели, болници, лаборатории, бизнес центрове и други обекти.

Системите за отвеждане на води PAM-GLOBAL® са без конкуренция по отношение на надеждност, дълговечност, икономичност, бърз монтаж и екологичност.

Заводът е сертифициран по NF EN ISO 9001 : 2008 за управление на качеството и по NF EN ISO 14001 : 2004 за управление на околната среда. Продуктите притежават СЕ декларация за съответствие към стандарт EN 877:1999 / A1:2006 / AC:2008 в приложение на директива 89/106/ЕЕС на ЕС.

В зависимост от приложението, марката PAM-GLOBAL® обхваща различни пълни гами чугунени тръби, фитинги, връзки, както и подходящи аксесоари за тях с диаметри DN=(50 ÷ 600) mm за всякакви отводнителни системи. SAINT-GOBAIN PAM гарантира оптимални съвременни решения от един източник за всяка област на употреба:

 • Надземни и подземни мрежи за цялостно отвеждане от покрива до уличния канал на замърсени, дъждовни, индустриални, отпадни и агресивни води със съдържание на мазнини от жилищни сгради, обществени кухни, болници, клиники, лаборатории и др.
 • Система EPAMS® HDE за вакуумно отводняване на покриви.
 • Декоративни чугунени водосточни тръби и части, отговарящи и най-големите претенции на различните архитектурни стилове. Техните традиционни форми в различни декоративни дизайни, съчетават класическите фасади със съвременните технически критерии и стандарти.
 • Вкопани подземни мрежи за отвеждане на канални води от многоетажни сгради, спортни стадиони, летища и индустриални халета, активно и пасивно защитени от въздействието на почвата.
 • Системи за отводняване на мостове, тунели, надземни съоръжения и при подпочвено прокарване (напр.на кабели или тръбопроводи).
 • Чугунени мрежи с топлинна изолация за защита на тръби от конденз и замръзване (с или без подгряване).
 • Вентилационни инсталации в помещения.
 • Цялостни системи за укрепване и закрепване на всички тръбопроводни мрежи в жилищното, обществено, индустриално и мостово строителство.

Защо чугунът на SAINT-GOBAIN PAM е предпочитан
в сравнение с други материали?

 
 • Чугунът се отличава с присъща якост (≥ 300 MPa якост на опън за тръбите и ≥ 150 MPa за фитингите, 470 MPa якост на смачкване, гъвкава твърдост на материала около 210 по Бринел) и устойчивост (натоварване на тръбите до 60 t), значително превишаващи изискванията на стандарт EN 877. Това го прави особено издръжлив при лошо манипулиране на обекта и веднъж монтиран, той е стабилен и запазва формата си при удар.
 • Едно от основните достойнства на чугуна е, че той не гори и не се топи при пожар (в съответствие със стандарт DIN 4102) и много важно, не отделя вредни токсични вещества. Температурното им съпротивление е до 400º C, а точката на топене е около 1.300° С.
 • Той е с най-висок клас А2-s1,d0 на пожароустойчивост (реакция на огън) по класацията на ЕС и при повишените изисквания за противопожарна защита във високото строителство, системите PAM-GLOBAL® са незаменими.
  • А2 - клас за негорими строителни продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене.
  • s1 - подклас за продукти с незначително количество и скорост на образуване и отделяне на димни газове.
  • d0 - подклас за продукти, които при горене не образуват летливи пламтящи частици или капки.
 • От 01.09.2009 год. всички продукти на фирмата са маркирани с CE + A2-s1, d0 маркировки, като по отношение на втората SAINT-GOBAIN PAM е първият производител, който получава правото да поставя тази маркировка.

 • Чугунът предлага безшумност, значително превишаваща изискванията на стандарт DIN 4109 и то без скъпа и сложна изолация. По този начин не се дразнят и безпокоят обитателите, нещо, което често се случва при използването на други материали. Независимите изпитания са неоспоримо доказателство, че чугунът е най-тихия материал

 • Ниският коефициент на разширение на чугуна (0,0105 mm/m° C) премахва необходимостта от компенсационни връзки. Ефективността на връзките не се влияе от околната температура. Това означава, че чугунът може да се инсталира на обекти с големи температурни разлики (от арктически до екваториални температури). Освен това, той е предназначен за нормална работа при топли и студени отпадни води с температура до 80° С.
 • Чугунът е подходящ за околната среда, тъй като се рециклира 100%, т.е. той е екологичен.
 • Изделията съчетават всички предимства на висококачествения чугун с уникални съединения от стабилизирана хромирана или неръждаема стомана с EPDM или NBR уплътняващ маншет, които в зависимост от диаметъра и съчетани с допълнителни пристягащи скоби, могат да издържат на максимално налягане на водата до 10 bar. Съединенията могат да допускат отклонение до 3° по хоризонтала и изместване 4 mm по вертикала.

 • Продуктите значително превишават и най-строгите изисквания на ЕС и съответните интернационални и национални стандарти и норми. Болшинството от тръбите, фитингите и съединенията за тях се доставят с номинални диаметри DN=(50 ÷ 300) mm. Тръбите се произвеждат с дължина 3 m, което позволява нарязването им до необходимите за съответните нужди дължини с електрически флекс или нарезна машина с колело. Целият процес на монтаж на два елемента отнема по-малко от 40 секунди. Има възможност за предварителен монтаж на модулните елементи на пода, след което да се повдигнат до мястото на закрепване. За укрепването на цялостната система (хоризонтална и вертикална) се предлагат подходящи скоби и подпори за стени и плочи.
ПРЕДИМСТВА НА ЧУГУНА    Gusseisen Vorteile GER.pdf
   Cast Iron Advantages ENG.pdf
Интернет сайт от МедияСофт ООД                                                                   Авторските права на снимковите материали принадлежат на нашите партньори.