Адрес: София 1407, бул. Черни Връх 47, етаж 2, офис 22

тел: 02-868 10 58 ; факс: 02-962-50-26

e-mail: office@bcc-bg.com